top of page

La elektrikeren surfe på eldrebølgen!

Updated: Oct 12, 2022

Det ligger enorme besparelser for AS Norge om eldre kan bli boende i sitt hjem enda lengre. Bør ikke noe av denne besparelsen da gå til å heve kompetansen blant norske elektrikere - som kan installere løsninger for at dette skal bli mulig?


Elektropanelet med Martin Jacobsen, Terje Lillemo og Brage Stenberg Johnsen tar diskusjonen!Lytt til episoden under, eller på Spotify, Google Podcasts, Breaker eller Pocket Casts.40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page